Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Brómos jakuzzi vegyszerkészlet

30.000 Ft 24.000 Ft (18.898 Ft + ÁFA)
6.000 Ft 20%
Az akció időtartama: 2024. 05. 02. - 2024. 06. 02.
Menny.:db
Cikkszám: MK-VKL 200
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 991 Ft
Várható szállítás: 2024. május 28.
Nem értékelt

Leírás

Brómos jakuzzi vegyszerkészlet

MASSAGE SET

Alapvető vegyszerek masszázsmedencék vízkezeléséhez
 

HU

Tartalma:

AQUABRÓM 1 kg - lassan oldódó brómtabletta 20 g
Tartalom: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5% CAS szám: 32718-18-6, EU szám: 251-171-5
OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer
Tartalom: nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS szám: 7681-38-1, EU szám: 231-665-7

DEZALGA 1 l - algásodás elleni vegyszer
Tartalom: dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 10% CAS szám: 25988-97-0
OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, képződő habot eltávolító vegyszer
Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%
CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8
benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%
CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7
BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Figyelmeztető mondatok:

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302 Lenyelve ártalmas.
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P309+P311: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Forgalmazza: AQUALING Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út. 4. Tel.: + 36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!