Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Klóros jakuzzi vegyszerkészlet

18.000 Ft 14.400 Ft (11.339 Ft + ÁFA)
3.600 Ft 20%
Az akció időtartama: 2024. 05. 02. - 2024. 06. 02.
Menny.:db
Cikkszám: MK-VKL 210
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 991 Ft
Várható szállítás: 2024. május 30.
Nem értékelt

Leírás

KLÓROS MASSZÁZS VEGYSZERKÉSZLET
Alapvető vegyszerek masszázsmedencék vízkezeléséhez

HU

TARTALMA:

AQUAMULTI MINI 1 kg - lassan oldódó kombinált hatású klórtabletta 20 g
Tartalom: Triklórizocianursav 97,5% CAS Nr: 87-90-1, EU Nr: 201-782-8 Réz-szulfát 2,5%, CAS Nr: 7758-98-7, EU Nr: 231-847-6
OTH engedélyszáma: OTH-3926-2/2008.

MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer
Tartalom: Nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS Nr: 7681-38-1, EU Nr: 231-665-7

HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, és a képződő habot eltávolító szer
Tartalom:

alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%, CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8 benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%, CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7

BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

AQUAFIX 1 l - vízkeménységet stabilizáló szer
Tartalom:

Hidroxietán-1,1-difoszfonsav 25% CAS Nr: 2809-21-4, EU Nr: 220-552-8

Nyilvántartási szám: BP/FNEF-TKI/01316-2/2019.

Alkalmazás:

A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.

Figyelmeztetés:

H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
H302: Lenyelve ártalmas.
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H335: Légúti irritációt okozhat.
H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P234: Az eredeti edényben tartandó.
P261: Kerülje a por belélegzését.
P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310: Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P405: Elzárva tárolandó.
P406: Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Forgalmazza:

Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4., Tel +36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!